زایمان طبیعی و سلامت مادران

همیشه سلامت مادر و نوزاد بعد از زایمان یکی از اصلی ترین دغدغه های پزشکان، پرستاران و مخصوصا مادران باردار بوده و بیشترین سوال هایی که قبل از زایمان پرسیده میشود در رابطه با همین موضوع است. همانطور که بسیار شنیده شده و تحقیقات علمی ثابت کرده اند تولد نوزاد به روش زایمان طبیعی گام بزرگی در راستای حفظ سلامت مادر و نوزاد است که باید برداشته شود. اقداماتی که باید در کشور جهت حفظ سلامت مادران در این باره انجام شود فرهنگ سازی، اطلاع رسانی درست، تشویق و در نهایت آموزش با روش های مختلف جهت ترویج زایمان طبیعی انجام شود.

آگاه سازی و آموزش زایمان طبیعی

متاسفانه در کشور ما زایمان به روش سزارین گسترش زیادی یافته است و آگاه سازی و برنامه ریزی مناسب جهت ترویج زایمان طبیعی آنطور که باید صورت نگرفته است. امروز در کشورهای پیشرفته دنیا با برنامه ریزی چند ساله شاهد هستیم در اکثر مواقع ختم دوران بارداری با زایمان طبیعی صورت میگیرد و عوارض پس از زایمان به میزان بسیار چشم گیری کاهش یافته است.

با توجه به شناخت مزایای زایمان طبیعی میتوانیم بگوییم زایمان به روش سزارین فقط در موارد خاص اورژانسی باید انجام شود و به هیچ عنوان توسط متخصص زنان و زایمان نباید به عنوان گزینه اول در بارداری به مادران پیشنهاد شود.

مزایای زایمان طبیعی

موارد خاص اورژانسی که نیاز به روش سزارین است عبارتند از:

  • کند بودن ضربان قلب جنین
  • قرار گرفتن بند ناف دور گردن نوزاد
  • موقعیت نامناسب جنین ( به صورت عرضی قرار گرفته باشد)
  • عدم پیشرفت زایمان
  • و موارد اورژانسی این چنینی که توسط پزشک تشخیص داده می شوند

از دیگر مزایای زایمان طبیعی نسبت به زایمان سزارین میتوان به کاهش هزینه های بستری طولانی در بیمارستان، کاهش هزینه های بالای جراحی، کاهش بسیار زیاد عوارض نوزاد، کاهش مشکلات تنفسی نوزاد و غیره اشاره کرد که با جایگزین کردن روشی ایمن زایمان طبیعی میتوانیم شاهد حفظ سلامت مادر و نوزاد و کاهش مرگ و میرها در حین زایمان باشیم و در این راستا کمک شایان ذکری به نظام سلامت کشور خواهد شد.

تربیت ماماهای متخصص

به طور حتم تمامی مشکلات ذکر شده فقط با تصمیم مادران و تشویق آنها توسط پزشکان قابل حل نبوده و در کشور نیاز فراوان به تربیت ماماهای متخصص و آگاه سازی دقیق از مزایای زایمان طبیعی توسط مراکز آموزشی وجود دارد. ماماها نقش بسیار پررنگی در کیفیت زایمان طبیعی خواهند داشت و هم از لحاظ تخصصی و هم از جنبه های روانی میتوانند به مادران حین زایمان جهت انجام هرچه بهتر زایمان طبیعی کمک کنند. گزارش های دقیق و بدون اشتباه در چک کردن وضعیت جنین نظیر میزان ضربان جنین و مادر و سایر اختلالات احتمالی که حین زایمان ممکن است پیش بیاید میتواند از بردن زایمان به مراحل اورژانسی که منجر به زایمان سزارین می شود جلوگیری کند

امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مرگ مادر حین انجام زایمان یک فاجعه غیر قابل قبول محسوب می شود و آمار مرگ و میر مادر و جنین به صفر نزدیک شده است، لذا در کشور ما هم با رعایت نکات فوق و آگاه سازی جامعه به روش زایمان طبیعی و مزایای آن میتوانیم آمار مرگ و میر را به حداقل رسانده. مواردی همچون آموزش ماماهای متخصص، تسهیل زایمان طبیعی برای مادران، کمک به مادران از لحاط روحی و ایجاد مراکز تخصصی از وظایف مجموعه پزشکی است که باید به نحو احسن انجام پذیرد.

آموزش های پس از زایمان

پساز انجام موفق زایمان با آموزش هایی نظیر شیردهی و همچنین انجام غربالگری و واکسینایون نوزاد میتوانیم شاهد سلامت هرچه بیشتر نوزاد متولد شده باشیم. که در این باره هم تحقیقات نشان میدهند در زایمان طبیعی عوارض کودک بسیار کمتر بوده.